Charleroi, Bergen en Doornik verwelkomen een belangrijke Europese impuls voor hun streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050. De Waalse regering selecteerde recent 62 projecten binnen het “Fonds de transitions juste” ter versnelling van de overgang naar klimaatneutraliteit. Deze regio's, bekend om hun industrieën zoals cementfabrieken, steenbakkerijen en producenten van kunstmest, staan voor de uitdaging om broeikasgasemissies te verminderen.

Eén van deze goedgekeurde projecten is de steun voor de bouw van een biomethanisatie-eenheid in Barry.

Het Barry-project omvat de bouw van een biomethanisatie-eenheid op industriegrond die direct verbonden is met de Steenbakkerijen van Ploegsteert. Deze installatie zal jaarlijks 25.000 ton organisch materiaal terugwinnen, hoofdzakelijk bestaande uit lokale dierlijke mest (60% van de input) en industrieel bioafval. Daarnaast zal een deel van de benodigde warmte en elektriciteit worden opgewekt door restwarmte terug te winnen uit de rookgassen van de steenovens, waardoor het proces wordt geoptimaliseerd. Dankzij dit project zetten we een nieuwe stap in de verdere afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen en de vermindering van onze CO2-uitstoot.

“Het is een essentiële uitdaging voor de baksteensector.”

De baksteensector, die inherent energie-intensief is vanwege de hoge temperaturen die nodig zijn om bakstenen te bakken, staat voor een enorme uitdaging om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor klimaatneutrale energie. Door groen gas te leveren tegen vergelijkbare kosten als fossiele brandstoffen, ondersteunt dit project de energietransitie van de  bouwmaterialenproducenten in de regio, met als doel een koolstofvrije economie te realiseren.

De integratie van biogasproductie, naast bestaande duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windenergie, weerspiegelt de groeiende erkenning van biogas als een relevante oplossing voor de decarbonatie van de steenbakkerijsector. Deze aanpak sluit perfect aan bij onze rurale verankering en bevordert het circulaire karakter door synergie met de lokale winningsindustrie, met name door het terugwinnen van de bovengrond van de cementfabrieken die worden geëxploiteerd op locaties in Barry.

De goedkeuring van dit project markeert een significante stap in de richting van verdere verduurzaming van de productie voor de Steenbakkerijen van Ploegsteert.

Advies op maat?

Onze medewerkers dragen graag hun steentje bij door u persoonlijk bij te staan!

Contact