120 ha natuurreservaat

In 1976 beslisten de Steenbakkerijen van Ploegsteert om de ontgonnen terreinen te beheren als moerasgebied. De vzw ‘Réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert’ werd opgericht. Op vandaag beslaat het natuurreservaat zo'n 120 ha en biedt het onderdak aan 220 verschillende vogelsoorten.

Aangepaste beheerswerken houden het water kunstmatig ondiep. Dit moerasgebied bevordert de ontwikkeling van planten en dieren, waar ook ontelbare vogels op af komen. Daarnaast doen we aan 'bosbeheer', om te vermijden dat enkele agressieve planten- en bomensoorten de volledige zone zouden overwoekeren.

Een volgend project voorziet in het aanleggen van waddeneilandjes, waardoor we ook steltenlopers kunnen aantrekken. Tegen 2025 wensen we op die manier een natuurreservaat van 150 ha te beheren.

 

Kijken mag, aankomen niet

Het is nadrukkelijk de bedoeling hier natuur te observeren en niet om uw hond uit te laten, te joggen of te mountainbiken. Dat observeren kan in een strategisch geplaatste kijkhut of vanaf enkele brede wandelpaden. De andere plaatsen zijn niet openbaar toegankelijk.

U bereikt het natuurreservaat via de bezoekersparking ter hoogte van de Rue du Gheer.

Het is ten strengste verboden om het natuurreservaat via de bedrijfssite in te gaan!

U kunt dit merkwaardige stukje natuur elke eerste zondag van de maand bezoeken onder begeleiding van een gids. Dit kan volledig gratis. De gidsen verzamelen om 9.30 uur aan de ingang van het reservaat.

2016 RNOP 005

Advies op maat?

Onze medewerkers dragen graag hun steentje bij door u persoonlijk bij te staan

Contact