Sinds 2012 worden bouwknopen in rekening gebracht bij de berekening van het K-peil, sinds 2018 voor de berekening van het S-peil.

Om een goede performante bouwschil te bekomen, en te voldoen aan het S-peil, is het noodzakelijk om naast de ‘vlakken’ (vloerisolatie, muurisolatie…) ook extra aandacht te vestigen op de ‘naden’, aansluitingen van die ‘vlakken’. Dit doet men door te streven naar het toepassen van zoveel mogelijk EPB-aanvaarde ‘naden’/bouwknopen.

In veel gevallen vormen die ‘naden’ of bouwknopen ook een structurele overgang tussen verschillende structurele elementen, en is een hoogwaardig isolatiemateriaal omwille van stabiliteitseisen hier niet op zijn plaats. Lichte, optimaal isolerende materialen zijn namelijk vaak niet draagkrachtig genoeg.

De Lambdabloc combineert echter beide eisen: thermisch isolerend én structureel draagkrachtig

En net zoals de draagkracht van stabiliteitselementen wordt berekend en gecontroleerd, wordt ook de lambdabloc afgetoetst aan de EPB-regelgeving om na te gaan of de bouwknoop hiermee EPB-aanvaard is. Dit kan door te controleren of de psi-waarde van de bouwknoop de limietwaarde ψ niet overschrijdt.

Net zoals de warmtedoorgangscoëfficient of U-waarde aangeeft welke de warmtegeleidbaarheid is doorheen een constructie-element (m² wand of vloer), geeft de psi-waarde (ψ) als lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt aan welke het warmteverlies is bij de aansluiting van verschillende constructie-elementen.

Anderzijds kunnen EPB-aanvaarde bouwknopen eventueel ook bekomen worden door te voldoen aan basisregel 2.

2021 LB Schema 1

Eenmaal EPB-aanvaard, speelt de mate waarin voldaan wordt aan de EPB-eisen minder een rol. Zoals een element draagkrachtig gedimensioneerd is om een opgelegde belasting te dragen, zo voldoet een EPB-aanvaarde bouwknoop aan de opgelegde EPB-eis.

Daarom is Lambda-Direct (met berekening van de ψ-waarde, op basis van projectgebonden details) mee geëvolueerd naar de Lambdabloc matrix, een stavingsstuk in tabelvorm. Dit stavingsstuk laat de EPB-adviseur toe om voor een wijde range aan projectkenmerken de Lambdabloc te beoordelen als EPB-aanvaard.

Bij eventuele vragen, contacteer brIQ!

Download de technische fiche

Download het stavingsdocument

Advies op maat?

Onze medewerkers dragen graag hun steentje bij door u persoonlijk bij te staan!

Contact