Duurzaam materiaalgebruik Duurzaam materiaalgebruik

Klei, de basisgrondstof voor bakstenen, winnen we in eigen groeves op wandelafstand van de fabriek. Vervolgens wordt de klei op transportbanden vervoerd wat minder milieubelastend is dan vrachtwagens. Op die manier vermijden we transport van 14.000 vrachtwagens per jaar.

Naast de ontginnig van eigen klei, worden ook verschillende toeslagstoffen gebruikt om de unieke eigenschappen van ons eindproduct te verkrijgen. Deze toeslagstoffen vinden vaak hun oorsprong in reststromen van andere industriële productieprocessen. Op deze manier draagt de Steenbakkerijen van Ploegsteert bij aan een meer circulaire bedrijfsvoering.

 

Clean Site System

Voor het inpakken van onze producten gebruiken we recycleerbare materialen. En via preventie zorgen we ook voor minder afval op de werf. De Steenbakkerijen van Ploegsteert steunen al jaren het Clean Site System en Val-i-Pac. Zij staan respectievelijk in voor de ophaling op de werf en de recyclage achteraf van verpakkingsplastiek en houten pallets.

 

Ongeëvenaarde levensduur

Een belangrijk en vaak vergeten aspect is de lange levensduur van gebakken klei. Dit zorgt ervoor dat de milieu-impact voortkomend uit de productie van onze materialen verspreid wordt over een lange periode, en dus zeer klein is. De meest voorzichtige schattingen voor de verwachte levensduur van baksteen spreken over 100 jaar. Maar het Colosseum te Rome bewijst het, net zoals zovele andere historische gebouwen: bakstenen overleven generaties, zelfs hele beschavingen.

 

Veelvuldige recyclagemogelijkheden

Doordat baksteen een puur natuurproduct is, kan keramisch puin eenvoudig voor verschillende doeleinden gerecycleerd worden.

We hergebruiken keramisch puin in eerste instantie in ons eigen productieproces. Fijngemalen bakstenen worden aan het begin van de productiecirkel aan de klei toegevoegd.

Keramisch puin kan zonder bijkomende verwerking ook een nieuwe bestemming krijgen, onder andere als aggregaat in beton en stabilisatie voor wegenwerken, of het wordt herbruikt op sportterreinen. Als u dus binnenkort tennis speelt, is dat misschien op herbruikte bakstenen van Ploegsteert!

2015 Kleiwinning 004 LR

Advies op maat?

Onze medewerkers dragen graag hun steentje bij door u persoonlijk bij te staan

Contact