Groene energie

In het kader van ons economisch-ecologisch verantwoord ondernemen namen wij sinds 2009 al 2 eerste warmtekrachtkoppelingcentrales in gebruik (WKK), en plaatsten we zonnepanelen. Op die manier produceren we 50% van onze elektriciteitsbehoefte. Dat resulteert in 60% minder CO2-uitstoot.

 

Energie-efficiëntie

Gedurende ons volledige productieproces staat energie-efficiëntie centraal.

  • Zowel ovens als drogerijen zijn computergestuurd, zodat het energieverbruik continu kan worden gemeten.
  • In alle processen hebben we oog voor warmterecuperatie, en beperken we het warmteverlies waar mogelijk. Zo gaat alle 'overtollige' warmte uit de ovens naar onze drogerijen en naar onze warmtekrachtkoppelingcentrales. Bovendien herleiden we zo onze CO2-uitstoot tot het absolute minimum.
  • Onze computergestuurde ovens draaien enkel op aardgas, de meest zuivere brandstof.
  • We installeerden rookgasfilters om de uitstoot van schadelijke gassen tegen te gaan.
  • Ploegsteert (her)gebruikt alle grondstoffen en restwater, waardoor er geen afvalstoffen overblijven.

 

Energie convenant

De Steenbakkerijen van Ploegsteert voeren regelmatig energie-audits uit met het oog op de continue verbetering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Deze audits liggen aan de basis van de verschillende investeringen inzake energie-efficiëntie. We engageren ons ook voor een 2de keer op rij binnen het intersectoraal energieconvenant ("Les Accords de Branche 2014-2020") om de energie-efficiëntie te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Advies op maat?

Onze medewerkers dragen graag hun steentje bij door u persoonlijk bij te staan !

Contact