Voor nieuwbouw rijwoningen en appartementen is sinds 2008 de norm NBN S 01-400-1 ‘Akoestische criteria voor woongebouwen’ van kracht.

De ontwerper bepaalt het gewenste kwaliteitsniveau (normaal of verhoogd akoestisch comfort) en legt daarmee de prestatie-eisen voor geluidsisolatie tussen rijwoningen of appartementen vast.

Voor luchtgeluidsisolatie wordt de prestatie-eis bepaald door een ter plaatse (in afgewerkte toestand) te meten parameter DnT,w (gewogen gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil tussen twee ruimten, gemeten in situ)

De prestatie-eis kan dus maar na de oplevering van het gebouw gecontroleerd worden. Door middel van bouwconcepten kan er al in de ontwerpfase een realistische inschatting gemaakt worden in hoeverre zal voldaan worden.

Deze bouwconcepten combineren enerzijds de ruwbouw-uitvoeringswijze (al dan niet doorlopende vloerplaten, al dan niet ontdubbelde dragende woningscheidende muren) met de materialen waaruit de ruwbouw wordt uitgevoerd.

Uit deze bouwconcepten maar ook uit proeven, blijkt trouwens dat een goed akoestisch ontwerp niet noodzakelijk uit zeer zware materialen moet bestaan. Ontkoppeling van lichtere materialen kan zowel geluidsisolerend als budgettair groter voordeel opleveren.

Aarzel dus niet akoestisch advies in te winnen bij BrIQ. Wij adviseren u graag over zowel het bouwconcept als over de toepasbaarheid van onze producten. Hierbij stellen we onze specifieke informatie ter beschikking (1):

 

  • Oppervlaktemassa (m”) van onze muren en vloeren
  • Gewogen geluidsverzwakkingsindex Rw (C;Ctr) van onze muren, hetzij aan de hand van labo-proefrapporten, hetzij afgeleid door berekening.
  • Rapport Verificatiemeting akoestiek (zie voorbeeld hieronder)
  • Uitvoeringstips
  • Toepassing van prefab-metselwerk in schoolgebouwen (2)

 

Uit de praktijk: appartementsgebouw te Oostende (kwaliteitsniveau NAC)

  • Concept: doorlopende vloerplaten
  • Enkelvoudige dragend woningscheidende muren (in prefab metselwerk) met ontkoppelde voorzetwanden (in prefab metselwerk). Er zijn geen akoestische stroken voorzien onder/boven de dragende wanden
  • 12 luchtgeluidsisolatiemetingen en 4 contactgeluidsisolatiemetingen uitgevoerd (2019): de meetwaarden voldoen aan de opgelegde prestatie-eisen [DnT,w ≥ 54dB en L’nT,w ≤ 54dB]

(1) De norm NBN S 01-400-1 (2008) beschrijft de prestatie-eisen met betrekking tot luchtgeluidsisolatie (DnT,w), contactgeluid (L’nT,w), gevelisolatie (DAtr), installatielawaai (LAinstal,nT) en absorptie (Aw). Deze norm is momenteel in herziening. Ons advies heeft betrekking tot lucht- en contactgeluidsisolatie.

(2) Voor schoolgebouwen is sinds 2013 de norm NBN S 01-400-2 van kracht.

Advies nodig op maat?

Onze medewerkers dragen graag hun steentje bij door u persoonlijk bij te staan!

Contact