Stabiliteitsstudie & sondeerdienst Stabiliteitsstudie & sondeerdienst

Studiebureau gewelven

Funderingsstudie

Aan de hand van ons sondeeradvies of op basis van een extern sondeerrapport kunnen we een funderingsstudie opmaken.

Stabiliteitsstudie

Vermits u met onze gewelven en bakstenen bouwt, kunnen we voor u alle dragende elementen in beton en staal (balken, metalen liggers en kolommen) dimensioneren. Deze dragende elementen worden in detail vermeld op onze stabiliteitsplannen. 

Bij de opmaak van de stabiliteitsstudie houden we eveneens rekening met het dimensioneren van het dragend metselwerk. Indien nodig geven onze ingenieurs bijkomend advies omtrent onze snelbouwstenen. Aarzel dus niet om contact op te nemen, ook voor projecten waarbij enkel onze snelbouwstenen worden gebruikt!

Legplannen

Bij het opmaken van de legplannen zien we erop toe dat de meest economische oplossing wordt uitgewerkt. Daar waar extra lijnlasten (daksteun, muren,...) en puntlasten (mazouttank, jacuzzi,...) moeten opgevangen worden, voorzien we eventuele versterkingen. Dit alles in nauwe samenspraak met en volgens de richtlijnen van de architect of aannemer.

Alle noodzakelijke informatie voor de plaatsing van de gewelven duiden we zorgvuldig op het legplan. Dit met de vermelding van de hoeveelheden vul- en dekbeton, zodat u tijdig de juiste proportie kan bestellen.

Offertedienst

Bij bouwen of verbouwen is een budgetbepaling noodzakelijk. We bieden u graag een eenduidige offerte met de beste oplossing.

 

Sondeerdienst

Door middel van een sondering zien we op welke diepte zich de stabiele lagen bevinden in de ondergrond. Deze kunnen aan de oppervlakte, op middelgrote of op grote diepte voorkomen.

Laat u uw bouwgrond niet sonderen, dan kan u onmogelijk inschatten of u uw woning wel op een voldoende stabiele draagkrachtige laag bouwt. En dan is de kans op barsten, gescheurde topgevels of verzakte funderingen reëel!

Door middel van ons sondeertoestel kunnen we in veel gevallen sonderen tot een diepte van 10m. Per perceel voeren we 2 of 3 sonderpunten uit. In de meeste gevallen is dit voldoende om de meest voorkomende types van funderingen te dimensioneren (sleuffunderingen, funderingsplaat, putfunderingen, keldervloerplaat).

Op basis van de sondeergegevens maken we een sondeerrapport op maat van uw project. Dit omvat alle nodige informatie rekening houdend met de te bouwen woning: meting hoogtepeilen, grondwaterpeil, grafieken, zettingsberekeningen en een advies in begrijpelijke verwoording.

Download onze commerciële folder (PDF), of onze sondeerinstructies (PDF).

Op zoek naar technische documenten? Neem een kijkje in onze downloadcorner.

DSC08625
Ploegsteert 009
Ploegsteert 012
2022 Sondeercamion 1

Advies nodig op maat?

Onze medewerkers dragen graag hun steentje bij door u persoonlijk bij te staan!

Contact